Декори

Използвайки текстилният печат, сценографите откриха нови хоризонти при изработката на сценични декори да опера, балет, театър и филмография. Особено внушителни с големите си размери и дълбочина на изображенията.

С голяма ширина на текстила и висока скорост на печат, в кратки срокове изработваме декори с огромни размери за нуждите на изкуството. Твърд и дебел плат, или лек и ефирен, осветен, опънат или свободно падащ - изборът е Ваш.