нас ни е грижа

Ние знаем прекрасно, че сме заели някои ресурси назаем от Майката Природа за да развиваме дейността си, затова искаме да ги върнем обратно. Пренастроихме производството си към употреба на щадящи природата латексови мастила, които са без никакъв мирис и се произвеждат в рециклируеми опаковки. Планираме да използваме само хибридни или електрически служебни автомобили до края на 2018 година, за да намалим въглеродният отпечатък, който генерираме ежедневно. Развихме текстилният печат и наложихме употребата на рециклируем полиестер вместо класическия солвент върху PVC медии.

Съвместно със сдружение Зелена България - Средец стартирахме инициатива за възстановяване на едно от специфичните уязвими местообитания - крайречната гориста растителност край малките водоеми, чрез засаждане на ясен и дъб в Резервата за водни кончета - малка, изкуствена влажна зона, чиято цел е да съхрани уникалността на “обикновеното” блато, с неговите “обикновени” растителни и животински видове, чрез контролирано въздействие над средата.

Садим дърво за всеки нов клиент, който ни се довери. Дърветата са от вида ясен и дъб, а в Резервата могат да се наблюдават почти всички типични за района животински и растителни видове.

Всеки наш клиенти може да види своето дърво, да посади ново, или да се разходи в гората на Принтер.БГ, която се намира на километър след Дебелт, на пътя за Средец.